JAVASCRIPT and POP-UPS NEEDED --- PLEASE ENABLE AND RELOAD PAGE --- THANK YOU
HAI Interactive©           LOGOFF     LOGON as different User Club Approved Report - H3_CLBAprRpt     hoaonline.org
2020 Approved Junior Club List
Club Name
Contact Age/Level
Kelly Richardson FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, MJ6S, FJ7P, FJ8P
Bryon Larson FJ0S, FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Brittany Boerigter FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Jenna Yaggy FJ8S
Roger Dreier FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Ryan Sampson FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ7S
Amanda Strickler FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Benjamin Lucke FJ6S
Shane Morton FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7P
Elijah Buchholz FJ1S
Sue Daugherty FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P
Todd Dulac FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Lynn McMillan FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Briana "Bri" Kleine FJ4S, FJ5S, FJ7S
Angela "Angie" Odle FJ6S
Valerie Slayton FJ2S
Willis "Mark" Cofer FJ6S
Tamara "Tammy" Gouldner FJ4S, FJ8S
Vicky Bennett FJ2S, FJ7S
Jessica Jordan FJ3S, FJ4S
Jenny Scherfenberg FJ2S, FJ3S, FJ7P
Jamie Anderson FJ8S
Trudy Fleeman FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Tori Bowers FJ2S
Paul Dupuis FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Lisa Smith FJ4S, FJ5S, FJ7S
Jory Murry FJ2S, FJ4S
Brittany Harbison FJ2S
Carrie Munsterman FJ7S
Kayla Sly FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4S, FJ6S
Shari Tune FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Haylee Pitts FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S
Angelina Hedrick FJ0S, FJ4P
Stacey Ramsey FJ4S
Teresa Smith FJ3S
Kelly Brandt FJ3S, FJ8P
Brian Plunkett FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ8S
Ashley Rogers FJ3S
Camille Hubert FJ4S
Gregory Jones MJ6S
Brooke Brawley FJ2S, FJ5S, FJ7S
Sarah Wall FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7P, FJ7S
Diana Gaddis FJ5S
Jamalee Hancock FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P
Katrina Gockley FJ4P
Stacey Pearcy FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Austin Walker FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Heather Stewart FJ5S, FJ7S
Abby Massingill FJ1S, FJ2S, FJ4S
Lacy Chopra FJ2S
Adrienne Noland FJ2S, FJ4S, FJ8P
Colleen Richey FJ2S, FJ4S, FJ7S
Adam Colin FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ8S
Diane Allen FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Lindsey Respress FJ0S, FJ5P
Brenda "Bre" Barnes FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8S
Sandra "Sandy" Gunkel FJ5S, FJ8S
Jiangping Wang FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Marcy Earwood FJ6S
Mallorie Cleveland FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Kelly Shue FJ3S
Kailey Bridges FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7S, FJ8P
Paloma Juarez FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ7P
Tonya Peck FJ2S, FJ3S, FJ4S
Corey Quandt FJ2S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Rylan Adams FJ3S, FJ4S, FJ6S
Grace Lujan FJ5S
Shelby Smith FJ4S
Alexi Thackery FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7P, FJ8S
Amy Vanrheen FJ4P
Trista Bailey FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S
Melynda "Mindy" Cowart FJ3S, FJ5S
Coleman Lee FJ4P, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Dustin Rorabaugh FJ2S, FJ5S
Amy Mackie FJ1S, FJ3S
Jarod Olson FJ0P, FJ2P, FJ2S, FJ3S
Randy Condit FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
wei shao FJ2P
Timothy "Tim" Boxberger FJ0S, FJ1S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Amanda Ruda FJ2S
Marcie Allred FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, MJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Michael Kiley FJ8S
Dana McDaniel FJ2S, FJ4S
Lara "Lara E Riley" Riley FJ4S
Patrick Knipp FJ4S
Susan Burdge FJ3S, FJ4S, FJ5S
Kenneth "Kenny" Thompson FJ7S, FJ8S
Heather Fink FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Kathleen "Katie" Sammon FJ6S, FJ7S
Dave "David" Abramson FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Christine Pettyjohn FJ3S, FJ4S, FJ5S
Shelbie Morgison FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Karla Gaines FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ7S, FJ8S
William "Boyd" Owens FJ3S, FJ5S, FJ6S
Michelle Young FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Jason Long FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Teresa Pomatto FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S
Krista Parks FJ2P, FJ3P, FJ6P
Randall "Randy" Watson FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Cathy Foote FJ2S
Caitlin Adams
Phillip Ozias FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5S, FJ6P
Connie Alexander FJ4S
Alexander "Alex" Bejan FJ4S, FJ7S
Kourtney Skilman FJ2S, FJ3S
Brian Miller FJ5P, FJ6P
Melanie Linville FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Lori Thomas FJ4S
Regina Webb FJ1S, FJ4S
Samuel "Sam" Soliday FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Jeff Fogel FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Gwenn Pike FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Danielle Dowdy FJ4S
Katherine Latenser FJ2S, FJ4S
Art Stone FJ3S, FJ4S, FJ6P
Terry Littleton FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Melinda "Mindy" Passanisi FJ3S, FJ4S
Barbara "Barb" Mifflin FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ8S
Lynne Schreiner FJ4S
Kevin Bittner FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Andrea Ferguson FJ0S, FJ1S, FJ2S
Steve Davidson FJ2S, FJ4S, FJ7S
Traci Marcum FJ1S, MJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7S
Kalissa McAtee FJ3S, FJ4S, MJ4S, FJ6S, MJ6S, FJ7S
Dave Maclean FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ4S
Dustin Ormiston FJ6S
April Fleming FJ1S, FJ2S, FJ3S
Lucas SCHROEDER FJ3S
Kai Gruber FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Carolyn Raynes FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Austin Isham MJ3S, MJ4S, MJ5S, MJ6S, MJ8S
Kathy Bates FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Lee Ragland FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Shawna Sanny FJ4S, FJ7S
Ashley Williamson FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Tiara Webb FJ7S
Kali Kuster FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ4S
Donna Beykirch FJ5S, FJ7S
Jamie O'Farrell FJ7S
John "Curt Layson" Layson FJ2S, FJ4S
Breanna Wood FJ3S, FJ7S
Diane "Annie" Davison FJ2S, FJ3S, FJ4S
Kari Patton FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S
Brent Merriman FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Molly Taylor FJ1P, FJ2P, FJ3P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Patty "PATTY" Reynolds FJ0S, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Kelly May FJ7S
Brandi Cassidy FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ6S, FJ8S
Patricia "tricia" Jones FJ4S, FJ5S
Matt Allin FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S
Ashley Ragsdale FJ2S, FJ3S, FJ8S
Brenda Siebenmorgen FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Jessica Koch FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Lisa Antonowich FJ5S
Becky Harrold FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ7S, FJ8S
Victoria "Vicky" Kephart FJ4S, FJ6S, FJ8S
GIna Orozco-Stillman FJ0S, FJ4S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Tiffany Scott FJ4S, FJ5S, FJ8S
Tiffany Barnum FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Debora "Deb" Phillips FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Robert Markway FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Eric Scherfenberg
Julie Konrade FJ2S, FJ4S, FJ5S
Caroline Heckman FJ2S
Phillip Boldridge FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Joanna Hayes FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ7S, FJ8P
David "Dave" Olson FJ4S, FJ5S, FJ7S
Misty Kulas FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Crystal Turner FJ4S
Kelley Maydew FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Sara Dietrich FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ5P
Hannah Ashley
Kevin Reinwald FJ4S, FJ7S
Christi Lutman FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3P, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P, FJ8P
Tarrie Miller FJ2S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Delice Downing FJ1S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Tamra Landers FJ2S, FJ3S, FJ6S
Adriahna "Jordan" Preece FJ4S
Jessica Kultgen FJ5S, FJ7S
Vicki Kerbs FJ5S
Kevin Lenihan FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ4S, FJ5S, FJ8P
Kimberly "Kim" Schleich FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Kristy Rodriguez FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Norma Wheeler FJ1S, FJ3S, FJ4S
Tanya Reddick FJ3S, FJ5S, FJ7S
James "Denny" Routh FJ3S, FJ4S
Scott Larkin FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P, MJ8S
Quanna Hafer FJ0S, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Gabbrielle "Gabbi" Mallard FJ7S
Mindi Shupe FJ2S
Jenifer "Jenny" Whitehead FJ2S, FJ5S
Angela "Angie" Meyer FJ6S
Loretta Schwenk FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P
Jennifer Davis FJ4S, FJ6S, FJ7S
Kayla Josefiak FJ4S, FJ7S, FJ8S
Dana Sutcliffe FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ7P, FJ8P
Christopher "Chris" Heman FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S
Joseph "Joe" Vierra FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Lucille "Lucy" Roe FJ6S
David Leever FJ3S
Carey Hipp FJ4S, FJ5S, FJ7S
Chally Downing FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S
Ann Schneider FJ3S
Christopher Kensinger FJ1S, FJ2S, FJ3S
Lisiane "Lisi" Matsdorff FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Melissa Pfister FJ4S
Krista Chilcoat FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Jana Hickman FJ2S, FJ3S, FJ5S, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P, FJ8S
Johnetta Love FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Rebecca Steadman FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S
Megan Inslee FJ1S
Alicia Jones FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6S, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Eric Smith FJ3S, FJ4S, FJ6S
Erin Wilson FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, MJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P, MJ7S, FJ8P
David Beach MJ2P, MJ3S
Davi Boyle FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ7S, FJ8S
Jenica Rose FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S
Christopher "Chris" Vargas FJ2S, FJ8S
Ronald "keith" Landrum FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Hannah Miller FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ2S, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6P, FJ7P
Loran Richardson FJ3S, FJ4S, FJ6S
Kinsey Palmer FJ0P, FJ1P, FJ1S, FJ2P, FJ3P, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P, FJ8P
Penny Ripley FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Kevin Bordewick FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ6S, FJ7P
Chelsea Ingram FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ8S
Kerry Crotinger FJ3S, FJ5S
Mark Evans FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ5P, FJ7P
Carrie Schmidt FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2S, FJ3P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ5P, FJ6P, FJ7P
Devon Clark FJ4S
William Tefteller FJ4S
Taryn Dinh FJ2S, FJ5S
Gregory "Greg" Maxwell FJ0S, FJ1P, FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Natalia Koryzna FJ3P, FJ4S, FJ5S, FJ7S
Tina Johnson FJ3S, FJ7S
Kerry Austin FJ1S, FJ2P, FJ3S, FJ4P, FJ4S, FJ6P
Shana Jarmer FJ3S
Kerri Lacy FJ3S, FJ4S, FJ5S, FJ6S, FJ7P, FJ7S
Elaine Robinson FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S
Joanna Friesen Parks FJ1S, FJ8S
Mary "Mari" Rech FJ3S
Kelli Lubbers FJ2S
Mitchell "Mitch" Sell FJ1S, FJ2S, FJ3S, FJ6S, FJ7S, FJ8S
Michael "Mike" Goetze FJ5S
Cyndi Bettge FJ2S, FJ3S, FJ4S, FJ5P, FJ5S, FJ6S, FJ7P, FJ7S, FJ8P, FJ8S
Albert "Bertil" Wamelink
Do Not Use the Browser Reload, Back or Forward ControlsHAI Interactive™     ©2003-2022